Thêm 11 mã chứng khoán bị HOSE cắt margin

Ngày 11/04, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo bổ sung 11 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do chủ yếu là các công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Cụ thể, trong số 11 mã bị cắt margin, có 9 công ty chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin, bao gồm: ABS, EVG, HBC, HPX, IBC, LDG, NVL, TTB, TVB.

Thêm 11 mã chứng khoán bị HOSE cắt margin

Mã VJC bị cắt margin do lãi ròng năm 2022 là số âm.

Mã PLP bị cắt margin do báo cáo tài chính kiểm toán 2022 có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trước đó, ngày 04/04, HOSE đã công bố danh sách 74 mã bị cắt margin quý 2. Lý do bị cắt margin chủ yếu là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo (23 mã) và doanh nghiệp có lãi sau thuế/lãi ròng trên báo cáo tài chính kiểm toán 2022 là số âm (17 mã).

Xem thêm: SeABank giảm lãi suất tối đa 1%/năm, hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận vốn vay ưu đãi