Cộng đồng Lido Finance tiếp tục xôn xao sau một đề xuất mới liên quan đến khâu chia sẻ doanh thu từ giao thức.

Lido công bố đề xuất chia sẻ doanh thu theo phân cấp

Cụ thể, vào ngày 15/06, một tài khoản có tên là frontalpha đã công bố đề xuất “Phân chia phần thường theo các cấp” tuỳ thuộc vào lượng ETH mà cá nhân hay tổ chức đó stake vào giao thức. Cụ thể, các mức phân chia phần thưởng như sau:

  • 30% cho ngưỡng từ 0 – 50.000 ETH
  • 35% cho ngưỡng từ 50.000 – 150.000 ETH
  • 40% cho ngưỡng từ 150.000 – 350.000 ETH
  • 45% cho ngưỡng từ 350.000 – 700.000 ETH
  • 50% cho ngưỡng cao hơn 700.000 ETH

Như vậy, nếu cá nhân hoặc tổ chức đã stake 60.000 ETH, ngưỡng 35% sẽ được áp dụng. Và khi DAO Treasury thu về được 1000 ETH phần thưởng staking tạo ra từ 60.000 ETH này, 350 ETH sẽ được bàn giao lại cho tổ chức nói trên. Tất nhiên, Lido sẽ có một vài điều kiện để tiếp nhận các tổ chức tham gia chương trình và tiêu chí đáng chú ý nhất là khả năng huy động được tối thiểu 2.500 ETH trong phạm vi 12-24 tháng.

Lido vẫn duy trì mức 5% phần thưởng staking từ giao thức được chuyển về cho quỹ DAO Treasury. Đồng thời, tác giả frontalpha cho rằng, chương trình trả thưởng Referal (hiện đã tạm ngưng) bằng nguồn quỹ của DAO Treasury là không bền vững và dẫn đến những động thái ngắn hạn của người tham gia.

Ngay sau khi đề xuất này công bố, một đề xuất khác từ Mantle DAO cũng được triển khai. Theo đó, tổ chức này dự kiến sẽ chuyển 40.000 ETH trong quỹ BitDAO Treasury sang dạng liquid staking token stETH của Lido.

Big news: I am proposing a huge partnership b/w @LidoFinance and @0xMantle

Involves allocating ETH to stETH to bootstrap Mantle’s DeFi ecosystem + 1st of its kind revenue share

I believe it’s a testament to Mantle’s huge potential as a Tier 1 partner https://t.co/uUqE0jnoqk pic.twitter.com/ef3CmMNv6T

— Seraphim (@MacroMate8) June 22, 2023

Dù vậy, tác giả của đề xuất phía Mantle là Seraphim cũng nhấn mạnh cần xem xét liệu đề xuất phân cấp phần thưởng của Lido có được thông qua hay không.

Tuy nhiên, cộng đồng nhìn chung khá quan ngại về những đề xuất phân chia nguồn lợi từ phần thưởng staking. Theo đó, tính phi tập trung sẽ không được đảm bảo khi Lido có thể bành trướng tỷ trọng trong thị trường Liquid Staking, đồng thời phân bổ phần thưởng cho các tổ chức lớn và cá voi.

“It’s not about how much you earn, it’s about what you’re worth.”

thots on lido revenue distribution proposal: https://research.lido.fi/t/proposal-introducing-ldo-staking/4636/5?u=monet-supply

— monetsupply.eth (@MonetSupply) May 17, 2023

Một vài ý kiến khác cho rằng, đề xuất phân bổ phần thưởng hiện tại chưa phù hợp và cần thêm thời gian. Theo đó, việc cần làm là ưu tiên dồn nguồn lực để mở rộng sản phẩm hạ tầng, thay vì tập trung quá sớm cho việc phân chia lợi ích.

XEM THÊM: