VNINDEX – Giao dịch khối ngoại hôm nay (19/5) trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 1.009 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 7,7 triệu đơn vị cổ phiếu.

VN-Index đóng cửa ở mốc 1.067,07 điểm, giảm 1,24 điểm, tương đương 0,12%. Thanh khoản cao hơn phiên trước với hơn 13.000 tỷ đồng. Khối ngoại có phiên mua ròng đột biến 1.025 tỷ đồng trên toàn thị trường tuy nhiên chỉ tính riêng mã STG đã chiếm hơn 1.300 tỷ giá trị mua ròng, nếu loại trừ đi mã này thì khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ chủ yếu là các mã trụ VHM, VRE, …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng hơn 1.009 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 7,7 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu STG của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 1.316,4 tỷ đồng.

Theo sau là VHM được mua ròng gần 41,2 tỷ đồng và VRE (24,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở KDH (16 tỷ đồng), TLG (12,6 tỷ đồng), PVD (12,1 tỷ đồng), VIX (10,4 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VND (10 tỷ đồng), VIC (8,6 tỷ đồng) và MIG (7,4 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu STB của Sacombank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 53,7 tỷ đồng.

Theo sau đó là SHB bị bán ròng hơn 44,4 tỷ đồng, VNM (43,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như HPG (34,9 tỷ đồng), NVL (27,7 tỷ đồng), DCM (26,4 tỷ đồng), MSN (24,2 tỷ đồng), SSI (20,6 tỷ đồng), DPM (18,5 tỷ đồng) và VCB (15,4 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 216.035 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này gom ròng hơn 4,2 tỷ đồng ở cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O. Theo sau là TNG (1,7 tỷ đồng), PVI (1,3 tỷ đồng), DDG (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PVG (332 triệu đồng), IDJ (96 triệu đồng), IPA (72 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 3,8 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là BVS (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như NVB (94 triệu đồng), ONE (85 triệu đồng), MBS (74 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ mua ròng hơn 12,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 344.325 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi dẫn đầu với quy mô gần 8,2 tỷ đồng. Kế tiếp là LTG (6,5 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như DDV (836 triệu đồng), PAT (724 triệu đồng), ABI (328 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 2,1 tỷ đồng ở cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Theo sau là VTP (1,7 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như SKV (352 triệu đồng), PGB (183 triệu đồng), VOC (97 triệu đồng), …

Xem thêm: Lãnh đạo Quỹ VinaCapital xin rút khỏi ban quản trị Nova Consumer